Stadshavens Groningen

Terug naar portfolio

De Eemskanaalzone in Groningen beslaat een gebied van de binnenstad tot Meerstad, 7 kilometer verderop. De zone transformeert stapsgewijs van industriezone naar een meer gemengd woon- en werkgebied. Stadshavens is het gebied het dichtst bij de binnenstad, aan de Oosterhaven en het Damsterplein. In Stadshavens worden circa 2500 nieuwe woningen gerealiseerd. Groningen benoemt in haar omgevingsvisie ‘The Next City’ zeer actuele ambities. Het motto ‘binnenstedelijk verdichten’ gaat samen op met een verbeterd stadsklimaat. Het ‘herwinnen van de openbare ruimte, een klimaatbestendige stad en een stad voor iedereen zijn daarin prominente agendapunten. Stadshavens brengt deze ambities als één van de eerste grote sleutelprojecten in de stad tot werkelijkheid. De openbare ruimte is autovrij en geeft de bestaande wijken een nieuwe relatie met de kanaaloevers. Een netwerk van (voor)tuinen, groenborders, waterpleinen en collectieve binnentuinen strekt zich als een filter uit door het gehele woongebied. Het stedenbouwkundig raamwerk voegt daar een verbeterde structuur van de omringende stadsstraten aan toe. Het Damsterdiep en de Sontweg worden heringericht tot robuuste bomenlanen met een nieuw licht op historische percelen, nieuw leven in de randen en een netwerk van regenwateropvang. Een speciale plek in Stadshavens is het Havenpark: de huidige containerterminal ontwikkelt tot een pierpark aan drie kanten omringd door water. Multifunctionele sportvelden, broedplaatsen, een openlucht-kunststrip en een nieuw stadspark komen op deze plek samen met een fenomenaal uitzicht over het wijdse waterplein van het Eemskanaal en het Van Starkenborghkanaal. De Voorhaven ontwikkelde mede voor de gemeente Groningen het ruimtelijk raamwerk voor geheel Stadshavens, en verzorgt stedenbouwkundig advies bij de uitwerking van de deelgebieden. Het eerste deelgebied werd uitgewerkt door KCAP architects.