Aanbod

Bouwplanbegeleiding & Ontwerp

Bouwplanbegeleiding & Ontwerp

De Voorhaven verzorgt voor zowel particuliere opdrachtgevers als professionele bouwers ondersteuning in de ontwerpfase. Door gebouw(elementen) en ruimte in samenhang met elkaar te ontwerpen is er vaak méér uit het eindresultaat te halen. Dat kan een individuele woning of een erf zijn, of zelfs een verbouwing of de plaatsing van een schuur. Met stedenbouwkundige planbegeleiding kan De Voorhaven architecten, ontwikkelaars en andere bouwkundigen ondersteunen bij bouwprojecten. Mogelijke winst is zowel in ruimtelijke kwaliteit te vinden als in de economische positie van het project, de marktwaarde.

Stedenbouw & Landschap

Stedenbouw & Landschap

De Voorhaven maakt stedenbouwkundige plannen en werkt aan ruimtelijke projecten met een landschappelijke context. Dat kan gaan om maatvast ontwerp van een (woon)verkaveling, een stratenplan of andere stedelijke/dorpse samenstelling. Het kan ook iedere mogelijke situatie zijn waarbij landschap en ruimtelijke projecten samenkomen. De projectopbouw bestaat (naar behoefte) uit een analyse van de basissituatie, scherpstellen van de opgave, conceptvorming, voorlopig en definitief ontwerp, belichting van relevante deelaspecten, doorkijk naar mogelijke fasering, haalbaarheid en ontwikkelstrategie.

Visievorming

Visievorming

De Voorhaven heeft een brede ervaring ontwikkeld in ruimtelijke visievorming in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld landschapsversterking op lokale en regionale schaal, dorpskernvernieuwing of toekomstvisies voor gebieden waar bouwinitiatief samen gaat met de vraag naar opwaardering van de plek, de omgeving of het landschap. De Voorhaven verzorgt ook verkenningen/studies naar gebouwtypologie, woontypologie en beeldkwaliteitsplannen.

Verbeelding

Verbeelding

De Voorhaven kan voor u verschillende vormen van presentatietekeningen verzorgen. Bijvoorbeeld de verbeelding van een bouwplan, plattegronden of presentatietekeningen van uw woning en kavel, vogelvluchttekeningen van stad, dorp, landschap en bouwprojecten, fotomontages en kaartmateriaal voor stedenbouwkundige, landschappelijke en recreatieve doeleinden.