Impressies

Dorpsranden krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. Dorp en landschap lijken elkaar soms eerder af te stoten dan dat ze elkaar omarmen, met harde ‘achterkanten’ en zonder uitwisseling. Oude ansichten laten vaak nog het goede voorbeeld zien, waar ‘het dorpsgezicht’ zich als een compositie toont aan het landschap en de kijker. Ook vandaag de dag zijn er gelukkig nog goede voorbeelden te vinden. Ze laten zien dat er altijd een mogelijkheid bestaat om een zorgvuldige overgang te maken. In de dorpsrand – het raakvlak – als ontwerpopgave op zich schuilt altijd een kans om een betekenisvol tussengebied te creëren en het dorpsgezicht opnieuw te componeren.