Over de Voorhaven

De Voorhaven ontwerpt ruimtelijke plannen en adviseert bij ruimtelijke planvorming. De kern bestaat vaak uit het verbinden van gebouw en ruimte. Dat kan gaan om een woning en kavel, een gebouw of een bouwplan. En in de open ruimte gaat het om het ontwerp van stedelijke en dorpse ruimtes en opgaves in en aan het landschap. Vrijwel altijd ontstaat er winst in het vinden van de juiste balans. Als er samenhang is gaat ruimte spreken en komen gebouwen tot hun recht. Vaak levert dat ook letterlijk winst op in de vorm van een hogere marktwaarde.

Breed aanbod

De Voorhaven heeft hiermee een breed aanbod. Dat kan bestaan uit advies bij nieuwbouw, verbouw en erfinrichting van woningen, uit bouwplanondersteuning voor ontwikkelaars, architecten en bouwers en uit visievorming en planvorming in ruimtelijke opgaves. Als stedenbouwkundig bureau werkt de Voorhaven voor commerciële en privé-opdrachtgevers en (semi)overheden.

Stedenbouw, landschap & architectuur

Leonie Rupert studeerde in 2003 af als stedenbouwkundige aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde. Van 2003 tot 2015 werkte ze bij Palmbout Urban Landscapes, waarna ze in 2015 de Voorhaven Ruimte & Ontwerp startte.  Ze raakte geïnteresseerd in het raakvlak tussen architectuur en stedenbouw en in het verband tussen een goede ruimtelijke structuur en de mate waarin ruimte kan ‘spreken’. Landschap heeft daarbij altijd de aandacht, zowel als basis van alle bewoond gebied als het landschap in de zin van buitengebied of landelijk gebied. De Voorhaven werkt op individuele basis en is flexibel inzetbaar van hele kleine tot grotere projecten. Waar gewenst zoekt de Voorhaven samenwerking met collega-stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ruimtelijke planners en anderen.

De Voorhaven werkt onder andere samen met Blauwdruk Stedenbouw in Antwerpen. Voor gingen tevens projecten met Verstoep Bouwkundigen in Schoonhoven en Eelerwoude (adviesbureau voor het landelijk gebied) in Goor.