Stedenbouw & Landschap

De Voorhaven maakt stedenbouwkundige plannen en werkt aan ruimtelijke projecten met een landschappelijke context. Dat kan gaan om maatvast ontwerp van een (woon)verkaveling, een stratenplan of andere stedelijke/dorpse samenstelling. Het kan ook iedere mogelijke situatie zijn waarbij landschap en ruimtelijke projecten samenkomen. De projectopbouw bestaat (naar behoefte) uit een analyse van de basissituatie, scherpstellen van de opgave, conceptvorming, voorlopig en definitief ontwerp, belichting van relevante deelaspecten, doorkijk naar mogelijke fasering, haalbaarheid en ontwikkelstrategie.