Visievorming

De Voorhaven heeft een brede ervaring ontwikkeld in ruimtelijke visievorming in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld landschapsversterking op lokale en regionale schaal, dorpskernvernieuwing of toekomstvisies voor gebieden waar bouwinitiatief samen gaat met de vraag naar opwaardering van de plek, de omgeving of het landschap. De Voorhaven verzorgt ook verkenningen/studies naar gebouwtypologie, woontypologie en beeldkwaliteitsplannen.