Flexibele bestemmingsplannen

Terug naar portfolio

Flexibele bestemmingsplannen
De Voorhaven i.s.m. Eelerwoude bv.

Bij een erfinrichting of ander bouwinitiatief in een groene context is het vaak heel goed mogelijk om verschillende inrichtingsvormen toe te laten onder dezelfde  ruimtelijke ‘kapstok’. Het belangrijkste voordeel is dat het bouwplan hiermee flexibel wordt voor verschillende – of veranderende –  vragen uit de markt, ook en juist als de ruimtelijke hoofdstructuur al vastligt. Samen met Eelerwoude heeft de Voorhaven zo’n flexibel bestemmingsplan verkend voor een locatie in de Achterhoek.

Download PDF